1402/10/09 18:50:13 856

هواشناسی استان کهگیلویه و وبویراحمد

دوره آموزشی ابرشناسی در هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، علی کرمی مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ابرشناسی در این استان گفت: افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی ازاستان های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد هستند.

دوره آموزشی ابرشناسی در هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، علی کرمی مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ابرشناسی در این استان گفت: افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی ازاستان های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد هستند.

وی بیان داشت: این دوره آموزشی به مدت 24 ساعت مفید طی 4 روز از 19 آذر ماه 1402 لغایت 22 آذر ماه 1402 در سال شهید ترحمی مرکز تحقیقات هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد درحال برگزار است.کرمی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را به روز رسانی و بازآموزی سرفصل مطالب مربوط به دوره ابرشناسی در ایستگاه های هواشناسی برشمرد.

کرمی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را به روز رسانی و بازآموزی سرفصل مطالب مربوط به دوره ابرشناسی در ایستگاه های هواشناسی برشمرد.وی در ادامه ضمن اشاره به فراهم کردن تمام امکانات رفاهی و آموزشی در این دوره گفت: جواد کریمیان معاون فنی اداره کل استان فارس مدرس این دوره آموزشی است.
نظر می دهم

نظر برای این مطلب وجود نداردنظر دهید لطفا موارد مورد نیاز را تکمیل نمایید

شناسنامه خبر

گروه خبری: #هواشناسی

کد خبر: 1089

کلمات کلیدی
دوره آموزشی ابرشناسی
عکاس هواشناسی تهیه کننده روابط عمومی
نظر سنجی

میزان رضایت شما از پیش بینی های هواشناسی استان به چه میزان است؟