1402/10/09 08:37:10 722

هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم

برگزاری جلسه شورای راهبری هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم

سازمان هواشناسی کشور به‌عنوان مرجع ملی هیئت بین‌الدولی تغییراقلیم در ایران طی سال‌های اخیر مبادرت به برگزاری ٦ دوره کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ١٣٩٨ نموده است که مورد اقبال بسیاری از اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی شد. هفتمین "کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم"، با هدف بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای سازگاری ‌کاهش پیامدها در حالی برگزار خواهد شد که جهان افزایش بیش از یک درجه سانتیگراد دما نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی را تجربه می‌کند.

هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم

برگزاری جلسه شورای راهبری هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم

سازمان هواشناسی کشور به‌عنوان مرجع ملی هیئت بین‌الدولی تغییراقلیم در ایران طی سال‌های اخیر مبادرت به برگزاری ٦ دوره کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ١٣٩٨ نموده است که مورد اقبال بسیاری از اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی شد. هفتمین "کنفرانس بین‌المللی تغییراقلیم"، با هدف بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای سازگاری ‌کاهش پیامدها در حالی برگزار خواهد شد که جهان افزایش بیش از یک درجه سانتیگراد دما نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی را تجربه می‌کند.

محورهای کنفرانس

پیش‌بینی مخاطرات وضع هوا و پیش‌آگاهی‌های اقلیمی 

 • مدل‌هاي پيش‌بيني اقليمي از فصلي تا دهه‌اي (ديناميكي، آماري و ...)
 • ناهنجاري‌هاي اقليمي
 • مدل‌سازي پيش‌بيني تغييرات اقليمي
 • گازهاي گلخانه‌اي
 • فناوري‌هاي نوين در مطالعات تغييراقليم
 • شواهد شناخت تغييراقليم

    تغيير اقليم و پیامدهای آن

 • اثرات گرمايش جهاني
 • تغييراقليم و كشاورزي
 • تغييراقليم و منابع آب
 • تغيير اقليم و محيط زيست (خاک، حیات وحش، کیفیت هوا، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و ...)
 • تغييراقليم و انرژي
 • تغييراقليم و سلامت
 • تغييراقليم و پیامدهای اقتصادي- اجتماعي
 • تغييراقليم و مخاطرات فرین (‌حدی)
 • تغييراقليم و حمل و نقل
 • برنامه عمل
 • نقش رسانه

توسعه پایدار؛ توان اقلیمی، سازگاری، تاب­آوری و کاهش آثار زیانبار

 • توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری در امنیت ملی
 • توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری در امنیت غذایی
 • توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری در سکونتگاه‌های کشور
 • سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي در كاهش اثرات تغييراقليم و سازگاري با آن
 • گزارش‌­های ملي تغييراقليم
 • آموزش عمومی و تخصصی در تغيير اقليم
 • اقدامات اقتصادي در جهت كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و صرفه‌جويي در مصرف انرژي


شناسنامه خبر

گروه خبری: #هواشناسی #کنفرانس #همایش

کد خبر: 1088

کلمات کلیدی
هواشناسی تغییرات اقلیمی
عکاس تهیه کننده روابط عمومی اداره کل هواشناسی
نظر سنجی

میزان رضایت شما از پیش بینی های هواشناسی استان به چه میزان است؟