حوزه گچساران حوزه باشت حوزه یاسوج حوزه سی سخت حوزه چیتاب حوزه پاناوه حوزه مارگون حوزه لوداب حوزه چرام حوزه دهدشت حوزه لنده حوزه لیکک حوزه چاروسا حوزه دیشموک حوزه آجم طیبی سر حد

یاسوج

20.04 C°

حداکثر رطوبت : 47 %
حداقل رطوبت : 47 %
رطوبت نسبی: 47 %
سرعت باد: 2.19 kmh
پوشش ابر: 0 ام

اطلاعیه و اخطاریه ها

اخبار هواشناسی

پیش بینی روزانه جوی
اطلاعیه های جوی
اطلاعات هواشناسی کشاورزی
گزارش و تحلیل بارندگی